WERNISAŻ PRAC DZIECIĘCYCH „KOLOROWE HISTORIE”

W poniedziałek, 7 listopada w zbytkowskiej bibliotece, dzięki uprzejmości Katarzyny Mazgaj – kierownik tejże placówki odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych, wykonanych przez dzieci uczęszczające do miejscowego przedszkola. Wernisaż otworzyła Ewelina Szczepańska.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy konkursu wraz z rodzinami oraz opiekunowie grup przedszkolnych.

Wśród gości wydarzenia nie zabrakło:

Czesława Grenia – Przewodniczącego Rady Miejskiej Strumienia,

Joanny Krakowki – dyrektor Przedszkola w Zbytkowie,

Bogusława Wawrzyczka – radnego i sołtysa Zbytkowa,

Aliny Wawrzyczek – kierownik miejscowej Świetlicy,

Danuty Jabłońskiej – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu,

Anny Szczypki-Rusz – prezes Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa,

Anny Pieczki – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie.

Wernisaż był także wspaniałą okazją do wręczenia nagród oraz dyplomów laureatom konkursu „Tajemniczy Zbytków” oraz drobnych upominków i pamiątkowych dyplomów pozostałym jego uczestnikom.

Lista zwycięzców przedstawiała się następująco:

  1. Dzieci 3 – 4 lata:

I miejsce – Niemiec Bruno (3 latka)

II miejsce – Fizia Stanisław (4 lata)

III miejsce – Kuśka Borys (3 latka)

wyróżnienie – Szymoszek Jakub (4 lata)

wyróżnienie – Skorupa Wiktoria (4 lata)

  1. Dzieci 5 -7 lat:

I miejsce – Witoszek Helena (6 lat)

II miejsce – Pałach Jowita (5 lat)

III miejsce – Krakowka Maksymilian (5 lat)

wyróżnienie – Rozmarynowska Maja (5 lat)

wyróżnienie – Staniek Aleksander (6 lat)

Ponadto w konkursie wzięli udział: Piotr Machalica, Wiktoria Dziędziel, Lea Możdżeń, Pola Fizia, Jakub Ochodek, Natalia Żurat, Marcel Szczyrba, Tomasz Czyż.

 

Po oficjalnej części spotkania przy słodkim poczęstunku toczyły się rozmowy dotyczące zdolności plastycznych naszych małych artystów i tego jak odbierają otaczający ich świat oraz jak utrwalają go na wykonywanych przez siebie pracach.

Wystawa będzie czynna do 30 listopada 2022 r. Zapraszamy do zwiedzania w godzinach pracy Biblioteki.

Konkurs zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej pn.”Kolorowe historie”, której pomysłodawcą jest KGW Zbytków, projekt „Generalnie lokalnie – odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy Strumień”, na którą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022.

×
Czcionka
Kontrast