KONKURS – “WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Wakacje z książką”. Lubisz spędzać czas wolny z książką? Jeżeli tak- udokumentuj to! Wykonaj swoje zdjęcie w czasie czytana książki i weź udział w naszym konkursie. Zdjęcia prosimy dostarczyć do biblioteki do 30 sierpnia. Wymagane zdjęcia w formacie 20×30.

Regulamin konkursu „Wakacje z książką”

§1

Warunki ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu.

§2

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Przedmiotem Konkursu jest:

– wykonanie zdjęcia z książką;

2. Celem Konkursu jest:

– pokazanie pasji do czytanie i miłości do książek;

– popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs jest otwarty.

2. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury.

3. Do konkursu można zgłaszać zdjęcie wyrażone własną inwencją twórczą

 i wyobraźnią uczestnika,

4. Forma zdjęć  papierowa, podpisane Imieniem i Nazwiskiem oraz numerem telefonu,

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Odbiór nagród tylko osobisty w trakcie uroczystego podsumowania konkursu 16 września 2019 r.

6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika w materiałach związanych z konkursem,

– zgłoszenie wiąże się z zapewnieniem, że każda osoba, której wizerunek widnieje na nadesłanej fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku,

-uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia i art. 3 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady   (UE)   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z04.05.2016, str.1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

7. Zdjęcia należy dostarczyć najpóźniej do 30 sierpnia 2019 roku do budynku biblioteki (ul. Młyńska 10, 43-246 Strumień).

8. Wszelkich informacji udziela MBP w Strumieniu (tel. 33 8570 045 e-mail: biblioteka@um.strumien.pl).

9. Zdjęcia biorące udział w konkursie zostaną włączone w wystawę fotograficzną zorganizowaną w MBP w Strumieniu.

277 myśli na temat “KONKURS – “WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”

Dodaj komentarz

×
Czcionka
Kontrast