INAUGURACJA DAN IV ROK

14 października rozpoczął się kolejny, już czwarty rok akademicki Dziecięcej Akademii naukowej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strumieniu. Młodzi słuchacze zostali pasowani na studentów, otrzymali także legitymacje i indeksy z rąk Pani Burmistrz Anny Grygierek, która po raz kolejny objęła inicjatywę honorowym patronatem. Po formalnym początku, studenci wzięli udział w wykładzie Pani Marty Koplejewskiej pt. „Dlaczego samoloty i rakiety latają?”

621 myśli na temat “INAUGURACJA DAN IV ROK

Dodaj komentarz

×
Czcionka
Kontrast